Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Geneba publiceert agenda van AvA

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 09/05/2017 09:44
Amsterdam, 9 mei 2017 - Geneba Properties N.V. (“Geneba”) kondigt vandaag aan dat zij haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”) houdt op 24 mei 2017 om 14.00 uur.
Op de agenda van de AvA staan onder andere de volgende punten: verslag over 2016, vaststelling van de jaarrekening over 2016 van Geneba, geen (aanvullend) dividend over 2016, decharge van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, herbenoeming van W.A. Meinel als lid van de Raad van Bestuur, herbenoeming van sommige leden van de Raad van Commissarissen, benoeming van R. V. Fehring als lid van de Raad van Commissarissen, aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, machtiging van de Raad van Bestuur van Geneba aandelen in Geneba te verwerven, benoeming van de externe accountant, en de goedkeuring van een performance pool plan, wat een wijziging in het remuneratiebeleid van Geneba inhoudt.
Daarnaast zal de Raad van Commissarissen een update geven omtrent de huidige stand van zaken met betrekking tot de overwogen transactie met Frasers Property.
De uitnodiging, agenda, toelichting op de agenda en overige informatie voor de AvA zijn beschikbaar via www.geneba.com onder Investor Relations/General Meeting en zijn vandaag aan de aandeelhouders gezonden.

### Over Geneba Geneba Properties N.V. (“Geneba”) is een Europese commerciële vastgoedonderneming die in 2014 haar bedrijfsactiviteiten is gestart en gevestigd is in Amsterdam. Geneba is eigenaar en beheerder van een vastgoedportefeuille met een waarde van ongeveer dan € 540 miljoen per 28 februari 2017 die voornamelijk bestaat uit langjarig verhuurd commercieel vastgoed in Duitsland en Nederland. De beleggingsstrategie van Geneba is gericht op zakelijke vastgoedobjecten die de activiteiten van haar huurders ondersteunt en hen een operationele thuisbasis biedt. De nadruk bij beleggingen ligt op logistieke en licht industriële vastgoedobjecten in Duitsland en Nederland. De aandelen Geneba worden verhandeld op NPEX. Geneba valt onder toezicht van de AFM. Ga voor meer informatie naar www.geneba.comBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL