OMZET SLIGRO FOOD GROUP IN 2018 € 2.346 MILJOEN1) 2)

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 02/01/2019 07:47
De omzet van Sligro Food Group over 2018 beliep € 2.346 miljoen, een toename van 9,6% ten opzichte van de omzet ad
€ 2.142 miljoen in 2017. De autonome groei werd beïnvloed door een aantal technische posten, zoals hierna toegelicht.
Hiervoor gecorrigeerd beliep de ‘overige’ autonome groei 3,1%.
De totale omzet kan als volgt worden verdeeld:
Bij Foodservice Nederland beliep de totale omzettoename 8,9% (Q4: 5,9%). De autonome groei bedroeg 0,7%.
Bij Foodservice België beliep de totale omzettoename 14,3% (Q4: 2,5%). De autonome groei bedroeg 3,4%.
In de cijfers van Foodservice is het voorlopige netto omzet effect in december vanuit de samenwerkingsovereenkomst
met Heineken en de overname van de Groothandelsactiviteiten van Heineken meegenomen.
Zowel het boekjaar 2018 als dat van 2017 omvat 52 weken.
Op 24 januari 2019 vóór beurs publiceert Sligro Food Group haar volledige jaarresultaten.
Veghel, 2 januari 2019
Namens Sligro Food Group
Koen Slippens
Rob van der Sluijs

www.sligrofoodgroup.nl
x € miljoen Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal
Omzet 2018 525 606 591 624 2.346
Omzet 2017 466 553 531 592 2.142
Toename totaal 59 53 60 32 204
Groei 12,7% 9,5% 11,4% 5,5% 9,6%
Volumes aan exportpartijen -7 -7 -5 -2 -21
Fee Fresh Partners (impact IFRS 15) -4 -5 -5 -5 -19
Signing fees (impact IFRS 15)3) - - - -6 -6
Pasen (timing) 7 -7 - - -
Overig autonoom 6 16 27 18 67
Toename autonoom 2 -3 17 5 21
Autonome groei 0,3% -0,6% 3,3% 1,0% 1,0%
Heineken 36 50 43 27 156
ISPC 19 6 - - 25
Tintelingen 2 0 - - 2
Toename niet autonoom 57 56 43 27 183
Niet autonome groei 12,4% 10,1% 8,1% 4,5% 8,5%

1) Geen accountantscontrole toegepast.
2) Dit betreft de voort te zetten bedrijfsactiviteiten.
3) Dit betreft een presentatiewijziging als gevolg van de implementatie van IFRS 15 waarbij verstrekte signing fees aan klanten in mindering worden
gebracht op de omzet en niet langer gepresenteerd worden onder de amortisatielasten. Het opgenomen bedrag in Q4 betreft de impact van geheel 2018Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL