Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

SLIGRO FOOD GROUP EN HEINEKEN NEDERLAND OP WEG NAAR STRATEGISCHE SAMENWERKING.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 09/05/2017 09:46
SLIGRO FOOD GROUP N.V. EN HEINEKEN NEDERLAND B.V. DELEN MEE DAT VERWACHT MAG WORDEN DAT OVEREENSTEMMING ZAL WORDEN BEREIKT OVER EEN STRATEGISCHE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN LOGISTIEK VOOR BIER EN CIDER IN NEDERLAND EN DE VERKOOP VAN DE OVERIGE ONDERDELEN VAN DE HEINEKEN DRANKENGROOTHANDEL AAN
SLIGRO FOOD GROUP.

Als gevolg van deze beoogde samenwerking zal Sligro de
logistieke activiteiten van HEINEKEN voor de Nederlandse
horeca gaan uitvoeren. Dit betekent dat Sligro het verwerken,
opslaan en leveren van bier- en ciderbestellingen door de
horeca voor HEINEKEN gaat uitvoeren. Hiermee ontstaat een
‘one stop shop’ voor alle drank, food en non food bestellingen
voor de horecaklanten. De uitzondering hierop is het leveren
van tankbier wat HEINEKEN zelf zal blijven doen.
HEINEKEN zal met deze voorgenomen samenwerking
dé partner worden van Sligro op het gebied van bier en
cider. Daarnaast zullen in het kader van deze voorgenomen
samenwerking de groothandelsactiviteiten van het overige
food en non food assortiment waaronder frisdranken, waters,
gedistilleerd, wijnen, thee en koffie, worden verkocht door
HEINEKEN aan Sligro. Als gevolg van deze transactie zal
de groothandelsomzet van Sligro met zo’n € 150 miljoen
toenemen. De zelfbedieningsomzet van Sligro en de
retailomzet van beide partners vallen hier buiten. Het is de
bedoeling dat de voorgenomen samenwerking langdurig zal
zijn, met in eerste aanleg een looptijd van 15 jaar. Partijen
streven ernaar om de transactie in het najaar af te ronden.
Bij de activiteiten van HEINEKEN, gerelateerd aan deze
voorgenomen samenwerking, zijn circa 370 mensen betrokken,
inclusief mensen die op uitzendbasis bij HEINEKEN
werken. Medewerkers met een HEINEKEN-contract die
werkzaam zijn in deze activiteiten krijgen de gelegenheid
mee over te gaan naar Sligro. Beide partijen verwachten
dat de werkgelegenheid voor extern ingehuurde krachten
ook grotendeels behouden kan blijven. De komende periode
worden de Ondernemingsraden en de vakorganisaties
geconsulteerd en zal veel tijd en aandacht worden besteed aan overleg met de betrokken medewerkers.

Koen Slippens, CEO Sligro Food Group:
“Fantastisch dat twee toonaangevende spelers in de foodservice
markt elkaar op deze wijze de hand willen geven. Dit is
een grote strategische stap voor beide organisaties waarbij
we duidelijk kiezen voor kwaliteit en een maximale service
aan onze klanten. De mogelijkheid van totaalleveringen is
daar een mooi voorbeeld van. Dat efficiencyverbetering en
upsell-kansen aantrekkelijke bijkomstigheden zijn maakt deze
beoogde samenwerking voor alle stakeholders alleen maar
mooier.”
Pascal Gilet, algemeen directeur HEINEKEN
Nederland:
“We zien dat de Nederlandse horecamarkt verandert, steeds
meer ondernemers bestellen hun producten het liefst bij één
leverancier. Met deze voorgenomen samenwerking bundelen
we de krachten van beide partijen waardoor we horecaklanten
efficiënter en optimaler kunnen bedienen. Door deze
samenwerking is HEINEKEN Nederland in staat om zich te
richten op de kerncompetenties: het brouwen, verpakken,
verkopen en bouwen van bier en cidermerken. Bovendien
kunnen we hiermee voorop lopen in de markt. Dit voornemen
brengt ook een verandering met zich mee voor de mensen
die bij ons werken. Dat realiseren we ons goed en gaan daar
met respect, aandacht en zorgvuldigheid mee om. Ook op
dat vlak vinden we in Sligro, eveneens een familiebedrijf, een
goede partner.”
De samenwerking zorgt voor een vergroting van het klantenbestand voor beide partijen, momenteel bezorgt HEINEKEN op circa 18.000 locaties, Sligro op circa 25.000. Een deel daarvan is momenteel reeds klant bij beide partijen.

HEINEKEN Nederland heeft in Nederland 13 distributiecentra.
Sligro heeft 8 bezorgservicevestigingen, plus 3 zelfbedieningsvestigingen
van waaruit ook bezorgd wordt in Nederland.
Sligro zal direct na afronding van deze transactie de gehele
logistieke operatie voor haar rekening nemen. Om de gecombineerde
food- en drankenleveringen mogelijk te maken zal
Sligro de komende jaren zo’n € 80 tot € 100 miljoen investeren
om tot één geïntegreerd ‘state of the art’ distributienetwerk
te komen. Sligro.nl, het vernieuwde bestelplatform van
Sligro, zal worden gebruikt voor de online bestellingen. Door
de voortdurende groei en investeringen van Sligro zullen deze
wijzigingen naar verwachting geen negatieve consequenties
hebben voor de werkgelegenheid.
Conform de SER-fusiecode zijn de werknemersorganisaties en de SER op de hoogte gesteld. De beide Ondernemingsraden wordt om advies gevraagd. De transactie zal worden aangemeld bij de ACM. Partijen hebben besloten geen nadere mededeling te doen over de overnamesom en de waarde van de contracten.
- EINDE PERSBERICHT -

tijd 10.13
Sligro EUR 398,205 +92ct vol. 34.439Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL