Neways boekt hogere omzet en lager resultaat, orderboek stijgt

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 29/08/2019 08:29
Son, 29 augustus 2019 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”) maakt vandaag haar resultaten bekend over het eerste halfjaar (H1) eindigend op 30 juni 2019.

HOOFDPUNTEN
Netto-omzet naar € 264,5 miljoen, een toename van 7,1%, met name door een sterkere bijdrage uit de sectoren semiconductor en automotive en in mindere mate industrial. Medical en defence bleven stabiel.
Order intake stijgt 6,8% ten opzichte van de eerste helft van 2018, met name door nieuwe orders bij e-mobility. Orderportefeuille naar € 342,6 miljoen per ultimo juni 2019 ten opzichte van € 300,8 miljoen ultimo juni 2018.
Brutomarge neemt 5,2% toe naar € 101,6 miljoen met name als gevolg van het hogere activiteitenniveau.
Genormaliseerd bedrijfsresultaat komt uit op € 8,9 miljoen, een daling van 19,1%, met name als gevolg van de onevenwichtige klantvraag over de vestigingen en de samenhangende kosten om productie tussen vestigingen te verhuizen. Daarnaast drukten hogere aanloopkosten voor de opstart van nieuwe producten het resultaat.
EBITDA naar € 15,6 miljoen (inclusief IFRS 16 effect van € 2,6 miljoen) ten opzichte van € 15,1 miljoen in eerste helft 2018
Nettoresultaat daalt 25,0% naar € 5,1 miljoen.
image


BERICHT VAN DE CEO
Huub van der Vrande, CEO: “Na de recordomzet in 2018 zijn we ook in het eerste halfjaar van 2019 gegroeid, mede als gevolg van de sterke vraag in e-mobility. Ons orderboek blijft over de hele linie goed gevuld en de leverdruk houdt aan - al zien we wel dat onder invloed van de geopolitieke spanningen het groeitempo wat afneemt en bepaalde klanten orders uitstellen, vooral in de sector semiconductor. Het feit dat wij groeien onder de verslechterende marktomstandigheden toont aan dat wij een goede spreiding van onze omzet hebben, niet alleen tussen marktsectoren, maar ook binnen sectoren. De aanhoudende groei in het segment e-mobility binnen automotive laat zien dat we de juiste strategische keuzes maken.

In het eerste halfjaar was de groei ook minder goed voorspelbaar, wat zorgde voor een tijdelijke onbalans in capaciteitsbezetting binnen de groep. Naast additionele kosten die samenhingen met het verhuizen van bepaalde producten binnen de groep waren er investeringen in de aanloop voor nieuwe producten. Om onze resultaten structureel te verbeteren blijven een gedisciplineerde kostenbeheersing en verbetering van onze operationele processen de hoogste prioriteit houden. Verschillende genomen maatregelen hebben in de loop van het half jaar geleid tot verbeteringen van de efficiëntie, waaronder een relatieve verbetering van de voorraadpositie, waar na een lange periode van stijging de daling ten opzichte van eind 2018 voorzichtig heeft ingezet.


De onzekere economische omstandigheden en de geopolitieke spanningen zullen in de tweede helft van 2019 naar verwachting een belangrijke rol spelen in een aantal van de markten waarin we actief zijn. Ondanks de grotere instabiliteit in de markt blijven wij onze langetermijnstrategie uitvoeren: enerzijds behouden we onze focus op de gekozen groeisectoren en onze klantfilosofie, anderzijds zullen we de ingezette kostenbesparende maatregelen verder uitdiepen om de terugval van onze productiviteit te compenseren. Als de markt niet onvoorzien verslechtert verwachten we een hogere omzet te behalen over heel 2019 ten opzichte van 2018 en een hoger resultaat in de tweede helft van 2019 ten opzichte van de eerste helft.”

tijd 09.42
Neways EUR 11,90 -70ct vol. 9.066Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL