Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Neways realiseert versnelde omzetgroei en hogere orderintake in derde kwartaal

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 31/10/2017 08:59
PERSBERICHT Trading update derde kwartaal
Neways realiseert versnelde omzetgroei en hogere orderintake in derde kwartaal
Son – 31 oktober 2017 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”) maakt vandaag de trading update bekend over het derde kwartaal (Q3) en de eerste negen maanden (9M) eindigend op 30 september 2017.

HOOFDPUNTEN
Netto-omzet € 108,6 miljoen in Q3-17; de eerste negen maanden stijgt de netto-omzet met 9,6% naar € 322,7 miljoen
Orderintake neemt toe met 39,8% en 20,8% (jaar-op-jaar) voor respectievelijk Q3-17 en 9M-17
Hoger activiteitenniveau in nagenoeg alle sectoren, Medical bleef stabiel
De vooruitzichten voor geheel 2017 worden gehandhaafd: Neways verwacht een hogere netto-omzet en een beter bedrijfsresultaat te realiseren ten opzichte van 2016

ONTWIKKELINGEN DERDE KWARTAAL
De omzetgroei versnelde in het derde kwartaal ten opzichte van de eerste helft van het jaar. De netto-omzet nam in Q3 op volledig autonome basis toe met 12,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hogere omzetbijdragen werden hoofdzakelijk gerealiseerd door de sectoren Semiconductor en Automotive.

In de eerste negen maanden heeft de order intake met 9,6% een substantiële groei laten zien. Met name orders in de sectoren Semiconductor, Automotive en Industrial droegen bij aan deze stijging van het orderboek. Ultimo september 2017 stond het orderboek op € 248,5 miljoen, in vergelijking met € 184,6 miljoen ultimo september 2016. Deze positieve ontwikkeling is ook terug te zien in de opbouw van het orderboek in 2018.

De book-to-bill ratio stond de eerste negen maanden van 2017 op 1,15. Het voorradenniveau is toegenomen, dit is onder andere het gevolg van schaarste op de componentenmarkt en de aanloop van nieuwe projecten.

CEO STATEMENT
Huub van der Vrande: “Na de voor ons tegenvallende resultaten in de eerste helft van 2017 hebben we een positievere blik op de tweede helft van 2017: de omzetgroei is dit kwartaal versneld, het orderboek is goed gevuld en het resultaat is verbeterd. De ontwikkelingen die we op het gebied van e-mobility realiseren verheugen me zeer. Er is een duidelijke productietoename van onderdelen die door Neways ontwikkeld zijn in opdracht van de klant. Tevens zien we dat maatregelen van onze verbeterprogramma’s binnen de gehele groep verder worden opgepakt. We zijn ervan overtuigd dat dit in de toekomst een positieve bijdrage zal leveren.

Al deze ontwikkelingen tonen aan dat Neways zich in een uitstekende positie bevindt te profiteren van huidige en toekomstige cyclische groei bij OEM’s in de voor ons belangrijkste bedrijfssectoren: Semiconductor, Automotive en Industrial.

Het stroomlijnen van processen en het verbeteren van de efficiëntie binnen de organisatie hebben onze onverminderde aandacht. We hebben in het afgelopen kwartaal positieve ontwikkelingen gezien in de capaciteitsbalans bij de verschillende werkmaatschappijen, maar ook bij de uitvoering van projectmanagement. Om Neways’ verbeterpotentieel te benutten blijven we investeren in de efficiëntie en robuustheid van de groepsbrede organisatie en processen.

Voor geheel 2017 herhalen we onze verwachtingen waarbij we anticiperen op het realiseren van een hogere omzet en een beter bedrijfsresultaat ten opzichte van het jaar 2016.”

EINDE
tijd 10.54
Neways EUR 14,34 +54ct vol. 55.609
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL