Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Neways boekt hogere omzet en orderintake in eerste kwartaal + Dividend voorstel.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 18/04/2017 08:05
Son – 18 april 2017 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”) maakt vandaag de trading update bekend over het eerste kwartaal (Q1) eindigend op 31 maart 2017.

HOOFDPUNTEN
Netto-omzet € 107,6 miljoen in Q1-17, een stijging van 9,5% jaar-op-jaar
Orderintake neemt toe met 13,1% (jaar-op-jaar) in Q1-17
Hoger activiteitenniveau gedreven door vraag naar early stage ontwikkeling en co-engineering activiteiten
Vooruitzichten 2017 gehandhaafd: Neways verwacht hogere netto-omzet en bedrijfsresultaat in 2017 ten opzichte van 2016

ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL
In het eerste kwartaal is de netto-omzet volledig autonoom met 9,5% jaar-op-jaar gegroeid. Hogere omzetbijdragen waren er van uit de sectoren Halfgeleider, Automotive en Defensie. De omzet uit de sectoren Medisch en Industrieel bleef ongeveer stabiel. Met behulp van haar life cycle management tool worden partnerships met verschillende bestaande (lange termijn) klanten geleidelijk geïntensiveerd, terwijl tegelijkertijd leads naar nieuwe klanten worden gegenereerd.

De orderintake steeg in het eerste kwartaal met 13,1% jaar-op-jaar. Het orderboek kwam uit op € 205,9 miljoen, in vergelijking met € 177,0 miljoen per eind maart 2016. De book-to-bill ratio kwam ultimo maart 2017 uit op 1,10. De toename in de orderintake en het orderboek reflecteert continue groei, met name in de sectoren Halfgeleider en Automotive. Het orderboek is ook hoger in vergelijking met ultimo 2016 (€ 191,3 miljoen).

CEO STATEMENT
Huub van der Vrande: “We hebben een druk en goed begin van het jaar achter de rug. De orderintake en omzet lieten een gezonde groei zien. Deels komt dit omdat we door onze klanten vaker in een vroeg stadium van het ontwikkel- en engineeringproces van elektronische componenten en controlesystemen worden betrokken. Dit laat zien dat we door OEM’s in toenemende mate worden gezien als vertrouwde technologiepartner en one-stop-provider voor product life cycle management en het toont onze toegevoegde waarde en flexibiliteit voor de kostenefficiënte oplossingen die we onze klanten bieden.

In het kwartaal zijn we ook doorgegaan met de uitrol van ons groeps-brede verbeterprogramma ‘Up to the next level’, wat heeft geleid tot een verdere stroomlijning van operationele processen en efficiëntieverbeteringen. Tegenover deze gerealiseerde verbeteringen stonden hogere personeelskosten als gevolg van de toename van de engineeringactiviteiten, de daaraan gerelateerde teamuitbreiding en een hoge inzet van flexibele productiemedewerkers. We houden deze ontwikkelingen en hun impact op onze business nauwlettend in de gaten. Voor 2017 herhalen we onze outlook en verwachten we een hogere netto-omzet en hoger bedrijfsresultaat te realiseren dan in 2016.

EINDE
tijd 10.08
Neways EUR 13,26 +50ct vol. 16.000
NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

Dividendvoorstel Neways goedgekeurd
Bekrachtiging herbenoeming lid RvC


SON, 18 APRIL 2017 – NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. (Neways) (Euronext: NEWAY) – In de op 18 april 2017 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is het dividend over het boekjaar 2016 vastgesteld op EUR 0,34 per gewoon aandeel, uit te keren in contanten. Tevens is tijdens de AVA de herbenoeming van de heer René Penning de Vries als lid van de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

Dividend
Het dividend van EUR 0,34 per aandeel zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd in contanten, dit betreft een pay-out ratio van 40% op basis van de nettowinst. Notering ex-dividend zal op 20 april 2017 plaatsvinden. De record date is vastgesteld op 21 april 2017, nabeurs. Houders van gewone aandelen ontvangen het dividend via hun bank of commissionair waar hun aandelen op 21 april 2017 nabeurs geadministreerd zijn. Betaalbaarstelling vindt plaats vanaf 28 april 2017.

Herbenoeming lid Raad van Commissarissen
Tijdens de AVA hebben de aandeelhouders positief gereageerd op de herbenoeming van de heer René Penning de Vries (1954) als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Penning de Vries trad in 2013 toe tot de Raad van Commissarissen van Neways en is tevens tot vicevoorzitter benoemd.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL