Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Oranjewoud, Portaal® uitgebreid met veiligheidsinformatie voor grondroerders en

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 15/09/2017 17:21
Heerenveen, 13 september 2017 – Elke dag gaan er duizenden (storings)monteurs en grondwerkers op pad. En er werken net zoveel engineers en werkvoorbereiders aan projecten die de ondergrond raken. Zorgvuldig graven staat daarom hoog op de agenda: overal waar de schop de grond ingaat, is onderzoek nodig. Wat zit er mogelijk in de grond en wat zijn de risico’s? Om dit snel en laagdrempelig inzichtelijk te maken hebben de partijen achter Bodem Digitaal Op de Kaart (Antea Group en Nazca IT Solutions) en PSMS (Public Space Management Services) de handen ineengeslagen en is het WoW Portaal® met de WoW Bodemtoets uitgebreid.

WoW Bodemtoets
Door de bodem- en veiligheidsinformatie van BDOK te combineren met de functionaliteit van het WoW Portaal® krijgen grondroerders en netbeheerders met de WoW Bodemtoets direct antwoord op de vraag wat de impact is van de bodemkwaliteit op (graaf)werkzaamheden, gekoppeld aan veiligheidsmaatregelen conform CROW132/307 richtlijnen.
De WoW Bodemtoets deelt een tracé op in stukken en geeft vervolgens per tracé onderdeel, de impact op kosten en doorlooptijd weer. Ook kan per tracédeel een QuickScan rapport worden opgevraagd, zodat te allen tijde aantoonbaar is dat aan de onderzoeksplicht is voldaan en veilig werken is zeker gesteld, of gericht vervolgonderzoek kan worden geïnitieerd. Het direct ontsluiten van deze belangrijke databronnen maakt het mogelijk om belemmerende factoren vooraf inzichtelijk te maken, waardoor het ontwerp- en beslissingsproces efficiënter kan worden afgehandeld en doorlooptijd, risico’s en kosten worden geminimaliseerd.

Werkplein ondergronds Werken
WoW (Werkplein ondergronds Werken) ontzorgt, ondersteunt en faciliteert netbeheerders en aannemers op basis van uniformiteit en eenvoud met het WoW Portaal®. Dit landelijk dekkend portaal is speciaal ontworpen voor indienende partijen richting alle vergunningverlenende instanties in Nederland. Hierin komen informatie, integratie en communicatie samen, ten gunste van regie,
transparantie, efficiency en samenwerking tussen alle stakeholders.
Meer informatie http://www.wowportaal.nl/bodemtoetsBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL