Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Antea Group verspreidt Best Value in Noorwegen + ander nieuws

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 12/05/2017 10:06
Met inmiddels ruim 240 projecten in Nederland, heeft de Best Value aanpak nu ook zijn weg gevonden naar Noorwegen. Nye Veier, een nieuw opgerichte Noorse overheidsinstantie, past de een innovatieve aanbestedings- en samenwerkingsvorm toe bij het aanbesteden van ruim 100km nieuwe snelweg in Noorwegen. Daarmee beoogt zij in hoog tempo en op een zo efficiënt mogelijke manier de Noorse infrastructuur te verbeteren en vernieuwen.

De grootste Noorse wegenbouwer Veidekke heeft Antea Group gevraagd om hen te ondersteunen in de eerste twee tenders E18 en E6: ruim 30km snelweg dwars door het ruige Noorse landschap, met meerdere bruggen en tunnels en tientallen kleinere civieltechnische kunstwerken.

Vanwege de unieke combinatie van Best Value expertise, inhoudelijke kennis van het ingenieursbureau èn het vloeiend beheersen van de Noorse taal, koos Veidekke Antea Group voor Best Value opleiding, tenderbegeleiding en het toepassen van Best Value op het project.

EN

Uitbreiding spoor tramremise Nieuwegein van start
Met een zonnige kickoff startten opdrachtgever provincie Utrecht en opdrachtnemer Strukton vandaag met de uitbreiding van het spoor op de tramremise in Nieuwegein. Na het tekenen van het contract op 21 december zijn Strukton en de provincie volop aan de slag geweest met de voorbereidingen. Kenmerkend tijdens de voorbereiding was de goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Beide partijen verwachten deze samenwerking tijdens de uitvoeringsfase te kunnen voortzetten.
Doorgaande exploitatie
Strukton neemt de aanleg van nieuwe infrastructuur en de vernieuwing van de huidige railinfrastructuur op de remise op zich. Naast het werk aan het spoor verzorgt Strukton ook de aanleg van kabels en leidingen, de realisatie van het laad- en losspoor en de terreininrichting voor de nieuwe werkplaats. Tijdens de werkzaamheden blijft de remise in gebruik. Strukton richt de werkzaamheden zodanig in dat de exploitatie van de remise vrijwel ongehinderd doorgang kan blijven vinden. Het hoogtepunt van het werk vindt plaats tijdens een eenmalige vierdaagse buitendienststelling op het remiseterrein van 20 t/m 24 juli. De trams blijven ook tijdens deze periode normaal rijden. Reizigers ondervinden hierdoor geen overlast.
Uithoflijn
De trams die in 2018 op de toekomstige Uithoflijn gaan rijden, krijgen dankzij de uitbreiding een compleet gemoderniseerde thuisbasis. Al tijdens de uitbreiding van het spoor wordt de opstelcapaciteit vergroot. Het is de bedoeling dat de extra opstelcapaciteit vanaf eind september beschikbaar is. Met de uitbreiding biedt het opstelterrein ook plek voor stalling van 37 trams die de komende jaren worden geleverd vanuit Spanje door CAF. Om deze trams voor de toekomstige Uithoflijn op tijd te kunnen ontvangen, is de planning erop gericht het volledige opstelterrein voor de herfst van 2017 gereed te hebben.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL