Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Dividendvoorstel Beter Bed goedgekeurd en samenstelling Directie en Raad van Commissarissen

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 19/05/2017 08:11
In de op 18 mei 2017 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Beter Bed Holding N.V. is het slotdividend over het boekjaar 2016 vastgesteld op € 0,40 per gewoon aandeel van € 0,02 nominaal.
In november 2016 is een interim-dividend uitgekeerd van € 0,34 per aandeel. Hiermee komt het dividend over 2016 in totaal uit op € 0,74 per aandeel. Dit betekent een pay-out ratio van 85%. Over 2015 werd € 0,87 dividend uitgekeerd (pay-out ratio: 85%). Het slotdividend zal geheel in contanten worden betaald.

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:
22 mei 2017 notering ex dividend
23 mei 2017 recorddatum
8 juni 2017 betaalbaarstelling dividend

Dividendbeleid
Het dividendbeleid van Beter Bed Holding N.V. is gericht op maximalisatie van het aandeelhouders-rendement met behoud van een gezonde vermogenspositie. Doelstelling van de onderneming is om, onder voorwaarden, ten minste 50% procent van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Dit zal gebeuren in de vorm van een interim-dividend na publicatie van de derdekwartaalcijfers en een slotdividend na goedkeuring van het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering. Op deze manier wordt de betaling van het dividend evenredig over het jaar gespreid. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat op enige publicatiedatum de solvabiliteit van de onderneming lager is dan 30%. De ratio netto-rentedragende-schuld/EBITDA mag niet groter zijn dan twee.

Samenstelling Directie en Raad van Commissarissen
Tijdens de Algemene Vergadering op 18 mei 2017 is de heer B.F. Koops herbenoemd tot Statutair Directeur voor een termijn eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. De samenstelling van de Directie van Beter Bed Holding N.V. met de heer A.H. Anbeek (Directievoorzitter) en de heer B.F. Koops (Financieel Directeur) wordt gehandhaafd.

Ook is de heer W.T.C. van der Vis, die al een termijn als commissaris heeft volgemaakt, herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V. met de heer D.R. Goeminne (Voorzitter), de heer A.J.L. Slippens (Vicevoorzitter), mevrouw E.A. de Groot en de heer W.T.C. van der Vis blijft van kracht.


Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL