Provincie Overijssel en BAM Infra ondertekenen contract Vechtdal Verbinding en Parijs.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 25/01/2019 13:17
Gouda,( * zie onderaan)26 januari 2019 - Gisteren tekenden gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en Wilbert Boon, directeur bij BAM Infra, de overeenkomst om te starten met het project Vechtdal Verbinding.

Het betreft een design-and-construct-contract (D&C), waarbij BAM Infra verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw. In de uitvoering is BAM Infra de samenwerking aangegaan met Dura Vermeer.

Dit jaar staat in het teken van het afronden van het ontwerp, het aanvragen van de bouwvergunningen en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals verleggen van kabels en leidingen en het uitvoeren van onderzoeken naar de ondergrond. In het voorjaar van 2020 gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke wegwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn eind 2023 gereed.

Vechtdal Verbinding

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s vanuit het Oosten van Overijssel via de N377, N340 en N48 naar Zwolle en de A28, en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk, waardoor de doorstroming vermindert en het verkeer vastloopt. Daarnaast zijn deze wegen niet op een duurzaam veilige manier ingericht. Om het verkeer ook op de langere termijn vlotter en veiliger te laten doorrijden, krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met 2 x 2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen. Ook worden op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder andere voorzien van rotondes en weefvakken. Fietsers steken straks veilig over op de N377 door drie fietsoversteken en Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden. Naast deze maatregelen worden ook de vijftien optimalisatiemaatregelen uitgevoerd, waaronder fietstunnels, rotondes, ecoducten en het verbreden van de parallelwegen.

Lees hier het volledige persbericht van de provincie Overijssel of kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/vechtdalverbinding

reactie XEA.nl *) heden 25 jan. 2019
De techniek staat voor niets, berichten met voorkennis nu al 26 januari 2019

EN
Société du Grand Paris gunt eerste civieltechnische opdracht voor metrolijn 17 van Grand Paris Express25 januari 2019 15:46 - BAM Belgium / Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

© Société du Grand Paris / Julie Bourges.
(Nederlandse vertaling van origineel Franstalig persbericht van Société du Grand Paris:) Saint-Denis, Frankrijk, 24 januari 2019 - Société du Grand Paris [semi-publieke vennootschap belast met de uitbouw van de Grand Paris Express] heeft de eerste van drie civieltechnische contracten toegekend voor lijn 17 (Noord) van de Grand Paris Express aan een consortium van Europese bedrijven, ‘Avenir’ genaamd en gevormd door Demathieu Bard Construction (penvoerder), Impresa Pizzarotti & C. S.P.A., Implenia France SA, Implenia Switzerland Ltd, Implenia Spezialtiefbau GmbH, [en de drie BAM-bedrijven] BAM Contractors nv, Galère SA en Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (consortiumpartners).

Dit contract van € 439,4 miljoen (exclusief BTW) heeft betrekking op werken in perceel 1 van de lijn 17 Noord tussen het oostelijke baanvak van lijn 17 Zuid, gelegen in de gemeente Le Bourget, en de locatie van het station Trangle de Gonesse in de gemeente Gonesse.

De werkzaamheden omvatten de realisatie van:
de civieltechnische werken voor de stations Le Bourget Airport en Triangle de Gonesse;
?een geboorde tunnel over een totale lengte van ongeveer zes kilometer;
?de aanleg van een verdiept (en gedeeltelijk overdekt) spoortracé;
?de civieltechnische werkzaamheden op zeven andere projectlocaties.

De planning is dat passagiers vanaf 2024 (tegen de Olympische Spelen) op dit traject kunnen reizen van de hoofdstad naar het station Bourget Aéroport en vanaf 2027 van en naar het station Triangle de Gonesse.

‘De toekenning van dit contract vormt de aankondiging dat de civieltechnische werken voor metrolijn 17 weldra van start zullen gaan. Het bewijst de inzet van Société du Grand Paris om alles in het werk te stellen voor een optimale totstandkoming van de nieuwe metro. De samenstelling van het winnende consortium, dat verschillende bedrijven samenbrengt, toont de aantrekkingskracht van het project voor de Europese bouwsector en ons vermogen om beroep te doen op nieuwe spelers in een bouwmarkt, die onder hoge druk staat’, aldus Thierry Dallard, voorzitter van de raad van bestuur van Société du Grand Paris.

Snellere reis
?Luchthaven Charles de Gaulle - La Défense: reistijd van 35 minuten (huidige reistijd: een uur);
?Le Bourget Airport - La Courneuve ‘Six Routes’: reistijd 5 minuten (huidige reistijd 35 minuten).

Over Société du Grand Paris

Société du Grand Paris is een door de Franse staat opgerichte overheidsinstantie met de missie om leiding te geven aan de uitvoering en de financiering van de Grand Paris Express. Het draagt zorgt voor de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur voor het spoornet en voor de aanschaf, namens Ile-de-France Mobilités, van de metrostellen. De toekomstige metrolijn voor de regio Parijs, de Grand Paris Express, is het grootste infrastructuur- en ontwikkelingsproject in Europa. Met 200 kilometer spoor voorziet het project in de aanleg van vier nieuwe lijnen rond Parijs, de verlenging van lijn 14, de bouw van 68 stations en de ontwikkeling van de aangrenzende nieuwe wijken tot toekomstige stedelijke centra.

tijd 17.15
BAM EUR 2,984 +6,5ct vol. 1,1 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL