BAM rapporteert voor 2017 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 63,3 miljoen

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 21/02/2018 07:46
?Marge gecorrigeerd resultaat voor gehele jaar 1%, exclusief eerder gemeld verlies zeesluis IJmuiden 2%
?Bouw en Vastgoed: margeverbetering door eerdere herstructurering in Nederland en België
?Infra: verlies vooral in Nederland, deels gecompenseerd door Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland
?Pps: sterk resultaat van de portefeuille; 50%-score projectaanbiedingen
?Orderportefeuille toegenomen: 84% van bedrijfsopbrengsten 2018 zekergesteld
?Afwaardering latente belastingvordering teweeggebracht door onvoldoende prestatie in afgelopen jaren in de Nederlandse fiscale eenheid
?Dividendvoorstel van € 0,10 per aandeel (2016: € 0,09), in contanten of in aandelen met terugkoop om verwatering te mitigeren

Kerncijfers
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)
Boekjaar 2017 Boekjaar 2016
Opbrengsten 6.604 6.976
Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen* 63,3 102,7
Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen* 1,0% 1,5%
Herstructurering -0,2 -33,5
Bijzondere waardeverminderingen -4,8 -50,7
Eenmalige pensioenbate - 41,6
Nettoresultaat 12,5 46,8
Winst per aandeel € 0,05 € 0,17
Dividend per aandeel € 0,10 € 0,09
Rendement op gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE) 2,8% 2,8%
Orderportefeuille (ultimo) 11.600 10.200

* Vóór herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en eenmalige pensioenbate.

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:
‘Wij zijn teleurgesteld dat het projectverlies op zeesluis IJmuiden ons 2017 resultaat met € 68 miljoen heeft verlaagd en onze marge met 1%-punt. Afgezien hiervan presteerde het merendeel van onze activiteiten in lijn met onze verwachtingen. Onze orderportefeuille groeide zoals voorzien, met handhaving van onze tenderdiscipline. Wij hadden opnieuw een jaar met een positieve handelskasstroom en onze algehele financiële positie blijft solide.
Wij hebben verdere voortgang geboekt bij het realiseren van onze strategie ‘Building the present, creating the future’. Vooruitkijkend, moeten we de uitvoering van onze strategie zien te versnellen om ons potentieel optimaal te benutten. De voornaamste prioriteiten blijven pre-construction management (ontwerp, inkoop en
werkvoorbereiding), business controls, digitalisering en IT-standaardisatie, en vanzelfsprekend het implementeren van de belangrijkste lessen van zeesluis IJmuiden.
Het waarborgen van een veilige werkomgeving blijft topprioriteit voor BAM. Onze prestaties op het vlak van veiligheid en duurzaamheid zijn verder verbeterd.

Om ons vertrouwen in het realiseren van onze strategische agenda en in onze solide financiële positie te onderstrepen, stellen wij voor 2017 een hoger dividend van € 0,10 per aandeel voor.
De meeste van onze markten ontwikkelen zich in een positieve richting, wat tot uitdrukking komt in onze orderportefeuille. Tegelijkertijd ervaren we een toenemende druk op de kosten en op de beschikbaarheid in sommige delen van onze supply chain. Voor het gehele jaar 2018 verwachten wij een gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van rond 2%.’

Het volledige persbericht over de jaarresultaten 2017, met een toelichting op de sectoren en financiële bijlagen, is uitgebracht in de Engelse taal en gepubliceerd op www.bam.com

Live videowebcast
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 21 februari 2018 om 10.00 uur, tijdens een Engelstalige analistenbijeenkomst, een toelichting op de resultaten over het boekjaar 2017. Deze bijeenkomst is te volgen via een live videowebcast (www.bam.com).

tijd 09.14
De Midcap 810,94 -4,65 -0,57% BAM Hold. EUR 3,752 -18ct vol. 1,3 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL