Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

BAM, TRADING UPDATE EERSTE NEGEN MAANDEN 2017.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 09/11/2017 07:37
Gecorrigeerd resultaat BAM stijgt met 18% tot € 75,1 miljoen, verwachting jaarresultaat bevestigd
Bouw en Vastgoed: turnaround Duitsland op koers en verbetering Nederland zet door
? Infra: totaalresultaat gedreven door Britse activiteiten en teruggehouden door Nederland en België
? Pps: stabiel resultaat van de portefeuille
? Orderportefeuille toegenomen met continue aandacht voor kwaliteit

(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)
Kerncijfers
Eerste 9 maanden 2017 Eerste 9 maanden 2016 Boekjaar 2016
Opbrengsten 4.694 5.074 6.976
Gecorrigeerd* resultaat vóór belastingen 75,1 63,6 102,7
Resultaat vóór belastingen 74,9 60,5 60,1
Orderportefeuille (ultimo) 10.800 10.100 10.200
* Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate.
Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:
‘Wij realiseren onze strategie ‘Building the present, creating the future’, waarbij de meeste van onze bedrijven presteren in overeenstemming met onze verwachtingen. De omstandigheden in de meeste van onze markten zijn stabiel of bewegen zich in een positieve richting. In het Verenigd Koninkrijk hebben we slechts een beperkt Brexit-effect gezien op onze activiteiten. Wij blijven de ontwikkelingen nauwkeurig volgen. In Nederland heeft het nieuwe kabinet plannen gepresenteerd voor extra investeringen in infrastructuur en voor initiatieven om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren, bestaande woningen te verbeteren en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hoewel nog te concretiseren, sluiten deze kansen goed aan bij onze strategie.
Vorige maand namen ongeveer honderd opdrachtgevers, partners in de toeleveringsketen en BAM-medewerkers deel aan onze jaarlijkse stakeholderdialoog 'Waarde creëren door samenwerking'. Deelnemers deelden inzichten over digitale oplossingen, innovaties en duurzame initiatieven. Het onlangs door ABN AMRO geopende Circl-paviljoen in Amsterdam is een toonbeeld van circulair bouwen en samenwerking tussen alle belanghebbenden. We werken dit thema verder uit met een digitale marktplaats voor bouwmaterialen, die anders worden afgevoerd als afval of worden gerecycled na hun eerste gebruik. Ons ambitieuze doel is om honderd procent hergebruik te realiseren.
Het resultaat voor de eerste negen maanden was ruim beter dan vorig jaar en we richten ons op een sterk vierde kwartaal. Voor het gehele jaar 2017 verwachten wij dat de opbrengsten enigszins lager en het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen hoger zullen zijn dan het niveau van 2016. Wij voorzien aanzienlijk lagere herstructureringskosten dan in 2016.’

tijd 09.03
De Midcap 839,36 -3,77 -0,45% BAM EUR 4,60 -47ct vol. 1,3 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL