Acomo rapporteert de besluiten van de Algemene Vergadering van

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 12/05/2018 10:14
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), gehouden op 26 april 2018, heeft de jaarrekening over het boekjaar 2017 vastgesteld en het voorstel aangenomen waarmee het dividend 2017 is vastgesteld op € 1,10 per aandeel. Na aftrek van het interim-dividend 2017 van € 0,40 per aandeel dat werd uitgekeerd in augustus 2017 resteert een slotdividend van € 0,70 per aandeel,
betaalbaar in contanten onder aftrek van 15% dividendbelasting. De ex dividend datum was 30 april 2018. Op 10 mei 2018 is het dividend betaalbaar gesteld.
Tijdens de AVA zijn verder de volgende voorstellen aangenomen:
• Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur.
• De herbenoeming van de heer Y. Gottesman als niet-uitvoerend bestuurder.
• Het benoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant van Acomo voor het boekjaar 2018.
• Het aanwijzen van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal.
• Het autoriseren van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden tot het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen.
Acomo zal op 19 juli 2018 de halfjaarcijfers 2018 publiceren.
De Raad van BestuurBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL