Accell STRATEGY ‘LEAD GLOBAL. WIN LOCAL’ STARTING TO BEAR FRUIT; GROWTH ACCELERATED IN H2 2018 AND STRONG PLATFORM IN PLACE FOR FURTHER GROWTH

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 08/03/2019 07:50
FY RESULTS CORE BUSINESS: TURNOVER +6.1% , EBIT € 54 MIO, WORKING CAPITAL -310 BPS
HEERENVEEN (THE NETHERLANDS), 8 MARCH 2019 – Accell Group N.V., the leading European bicycle company with well-known brands such as Haibike, Koga, Batavus and Raleigh, today announces that the ‘Lead Global. Win Local’ strategy is starting to pay off in its core markets (therefore excluding North America), with H2 2018 net turnover growth accelerating to 10.4%, bringing FY core turnover growth to 6.1%. EBIT core landed at € 54.0 mio, and excluding one-offs at € 58.9 mio.

The non-core North American business ended at € -21.0 mio EBIT bringing total group EBIT at € 33.0 mio. The strategic review with regard to our North American business as announced in December 2018, is in progress and conclusions on the future of the business are expected in Q3 2019 at the latest.

Total net profit for Accell Group increased from € 10.5 mio to € 20.3 mio in 2018.

Accell Group expects continued growth in 2019 in its core business, driven by a strong consumer interest in especially e-bikes and cargo bikes and strong innovations like the winning ‘E-bike of the year 2019’ in Netherlands with the Sparta M8B.

Jaarcijfers 2018
STRATEGIE ‘LEAD GLOBAL. WIN LOCAL’ LEVERT EERSTE RESULTATEN OP; GROEI
VERSNELT IN H2 2018 EN STERKE BASIS GECREEËRD VOOR VERDERE GROEI
RESULTATEN 2018 KERNBEDRIJF: OMZET +6,1%, EBIT € 54 MLN, WERKKAPITAAL -310 BPS
HEERENVEEN, 8 MAART 2019 – Accell Group N.V., de leidende Europese fietsenonderneming met bekende merken als Haibike, Koga, Batavus enRaleigh, kondigt vandaag aan dat de ‘Lead Global.Win Local’ strategie de eerste resultaten heeft opgeleverd in haar kernmarkten (dit is exclusief Noord-Amerika). De nettoomzetgroei van het kernbedrijf versnelde naar 10,4% in H2 2018, waarmee de groei van het kernbedrijf over heel 2018 uitkwam op 6,1%. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van het kernbedrijf kwam uit op € 54,0 mln en op
€ 58,9 mln exclusief eenmalige posten.
In Noord-Amerika, wat is aangemerkt als niet-kernactiviteit, werd een EBIT gerealiseerd van € -21,0 mln, waarmee de EBIT van de totale groep uit kwam op € 33 mln. Het in december 2018 aangekondigde strategisch onderzoek met betrekking tot Noord-Amerika is in uitvoering. Conclusies over de toekomst van deze
activiteiten worden uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 verwacht.
De totale nettowinst van Accell Group steeg van € 10,5 mln naar € 20,3 mln in 2018.
AccellGroup verwacht een verdere groei van het kernbedrijf in 2019. Deze groei wordt gedreven door sterke interesse van consumenten in met name e-bikes en cargo bikes én door krachtige innovaties zoals de Sparta
M8B, die recent in Nederland de verkiezing van ‘E-bike van het jaar 2019’ heeft gewonnen.

FINANCIËLE HOOFDPUNTEN

Prestatiestotale groep
• Netto-omzet van de totale groep groeit met 2,4%; groei versnelt van 0,3% in H1 naar 5,5% in H2
• EBIT van de totale groep komt uit op € 33,0 mln en op € 37,9 mln exclusief eenmalige posten
• Nettowinst stijgt van € 10,5 mln naar € 20,3 mln, voornamelijk als gevolg van een positief herwaarderingsresultaat van € 9,5mln op eerder gehouden belang in Velosophy.

Prestaties kernbedrijf
• Groeiversnelling van 3,2% in H1 naar 10,4% in H2, leidt tot een omzetgroei van 6,1% voor het hele jaar
• Over de laatste 5 jaar groeide het kernbedrijf met gemiddeld met 7,5% per jaar
• %-Toegevoegde waarde steeg met 76 bps naar 30,3%, mede doorons ‘Fit to compete’ programma waaruitsupply chain besparingen voortvloeien
• EBIT van het kernbedrijf naar €54,0 mln (5,2% van de netto-omzet) en naar € 58,9 mln (5,7% van de netto-omzet)exclusief incidentele posten
• Werkkapitaal verbetert met 310 basispunten per ultimo 2018 doorsterke progressie in H2

Prestaties niet-kernactiviteiten
• Netto-omzetin Noord-Amerikadaaltmet 36%, EBIT komt uit op € -21,0 mln
• Strategisch onderzoek naar de verschillende alternatieven is in uitvoering en wordt naar verwachting
uiterlijk in Q3 2019 afgerond

STRATEGISCHE HOOFDPUNTEN
Accell Group heeft belangrijke stappen gezet om haar operationele model en de operationele prestaties te verbeteren, op basis van de aangescherpte strategie. In 2019 zal de uitvoering van deze strategie worden voortgezet.
‘Lead Global.Win Local’
• Centrale teamszijn samengesteld en operationeel. Key senior management benoemd.
• Verdere cross-regionale uitrol van populaire en snelgroeiende sportmerken als Haibike, Ghost en Lapierre
‘Winning at the point of purchase’
• Strategische merkportfolio per regio vastgesteld via 10 aangescherpte merkpositioneringen
• Selectieve distributiecontracten uitgerold per medio-2019
• Verbetering beschikbaarheid van producten/merken als belangrijke aanjager van verdere groei
‘Consumer centric omnichannel’
• 3-pijlers omnichannelstrategiemet e-commerce platforms en experience centres uitgerold in 2019
• Eerste ‘single brand platforms’ gaan in H1 2019 live
‘Innovation’
• Focus op e-bikes via verdere innovaties zoals Haibike Flyon, Sparta M8B en Lapierre E-Zesty
• Innovatie met focus op ‘urbanmobility’, mogelijk gemaakt door Velosophy en haar belangrijkste merk Babboe

‘Centralisation and integrated parts and accessories(P&A) business’
• Centrale organisatiestaat en P&A is geïntegreerd in lokaleverkoopteams,met nadruk op groei van het XLC merk ‘Fit to compete’
• Footprintreductie van fabrieken is gestart in 2018 en wordt gecontinueerd
• Complexiteitsreductie van 30% op SKUs en modellen per eind 2018. Additionele reductie met 10% verwacht per eind 2019
• Bijna € 12 mln aan gecontracteerde besparingen, waarvan de helft direct bijdraagt aan de winst.Dit zal continueren in 2019

Ton Anbeek, CEO vanAccell Group: “2018 was een belangrijk transitiejaar, een jaar waarin een sterk fundament
werd gelegd voor de toekomst van Accell Group. Na de aankondiging van de aangescherpte strategie 'Lead Global. Win Local’ in maart 2018 hebben we de structuur van de organisatie aangepast en additionele kosten gemaakt voor de verdere implementatie van de strategie, in het bijzonder investeringen in e-commerce, marketing, innovatie en IT. Sinds augustus 2018 zijn alle regionale en centrale teams op volle sterkte en rollen we de omnichannel distributiestrategie uit. In het tweede halfjaar van 2018 versnelde de omzetgroei en over het hele jaar hebben we vooruitgang geboekt in de verbetering van de toegevoegde waarde marge.
Terugkijkend op het jaar, zijn we tevreden met de gemaakte vooruitgang en de bereikte resultaten, waarmee ons vertrouwen in de strategie is versterkt.
De complexiteit in ons assortiment is verminderd met ongeveer 30% in de meeste regio’s. Daarnaast zijn een aantal kleinere en minder efficiënte locaties en activiteiten gedesinvesteerd. Vooruitgang is gemaakt bij het uitrollen van nieuwe e-commerce platforms en experience centres, waarvan de eerste in het eerste halfjaar van 2019 wordt geopend. De overgenomen mobiele fietsservice Beeline en het overgenomen bakfietsmerk Babboe presteren naar verwachting, waarbij Babboe een sterke netto-omzet liet zien in 2018.
De introductie van de Haibike Flyon, de Lapierre E-Zesty en Xelius zullen naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren in 2019. Hetzelfde geldt voor de KOGA Pace die in november 2018 is geïntroduceerd en voor de Sparta M8B, die vorige week in Nederland nog werd verkozen tot ‘E-bike van het Jaar 2019’.
Het besluit om ons te richten op ons groeiende kernbedrijf laat zien dat de strategische en financiële doelstellingen voor 2022 realistisch en binnen bereik zijn. We zullen onsstrategisch onderzoek met betrekking tot Noord-Amerika zo snel mogelijk afronden om de winstverwatering van de niet-kernactiviteiten te stoppen.”

PRESTATIES KERNBEDRIJF
De netto-omzet van het kernbedrijf groeide met 6,1%, waarbij de groei versneldevan 3,2% in H1 naar 10,4% in H2.

WINST PER AANDEEL EN DIVIDEND
De winst per aandeel op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (per ultimo jaar 26.474.308) steeg met 93% tot € 0,77. De winst per aandeel exclusief eenmalige kosten, zoals hierboven gecommuniceerd en gecorrigeerd voor het positieve herwaarderingsresultaat in verband met Velosophy, kwam uit op € 0,60. Door de uitgifte van 314.480 aandelen voor de uitkering van stockdividend over het boekjaar 2017 is de correctiefactor voor de winst per aandeel uit voorgaande jaren 0,98816.
Voor het boekjaar 2018 zullen de aandeelhouders van Accell Group worden verzocht in te stemmen met de uitkering van een dividend van € 0,50 per aandeel (2017: € 0,50 per aandeel), uit te keren in contanten of aandelen. Het dividendvoorstel is 65% van de winst per aandeel en 83% van de winst per aandeel exclusief eenmalige posten. Het dividendbeleid van Accell Group is erop gericht om ten minste 40% van de nettowinst uit te keren.

MANAGEMENTAGENDA EN OUTLOOK
Het management van Accell Group blijft een sterke marktgroei zien in de fietsindustrie. Consumenten kiezen voor fietsen als duurzame oplossing voor mobiliteit. Vooral de belangstelling voor elektrische fietsen en cargo fietsen zal bovengemiddeld groeien. Consumenten zullen blijven zoeken naar meer handi ge en digitale oplossingen bij het vinden, onderzoeken, kopen en onderhouden van hun fietsen. De strategie 'Lead Global.Win Local' blijft essentieel om Accell Group in het middelpunt van deze trends te plaatsen. Succesvolle innovaties en een verbeterde beschikbaarheid van onze producten zullen de groei blijven stimuleren. Dit komt tot stand door meer verbonden en meer digitale platformen. De nu gecentraliseerde activiteiten op het gebied van fietsonderdelen en - accessoireszullen de verdere uitrol van het merk XLC naar nieuwe kanalen stimuleren. We verwachten dat ons ‘Fit to compete’ programma kostenbesparingen zal blijven genereren, naast strikte kostenbeheersing op al onze discretionaire uitgaven.
Op basis van onze managementagenda en behoudens onvoorziene omstandigheden verwacht Accell Group voor het jaar 2019 een verdere omzetgroei en toename van de EBIT van ons kernbedrijf.

zie & lees verder op
http://files.smart.pr/07/2251e04f2041d3b351f8035433bc33/190308-Accell-Group---STRATEGIE-_LEAD-GLOBAL.-WIN-LOCAL_-LEVERT-EERSTE-RESULTATEN-OP_-GROEI-VERSNELT-IN-H2-2018-EN-STERKE-BASIS-GECREEERD-VOOR-VERDERE-GROEI.pdfBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL