HUNTER DOUGLAS RESULTS FIRST HALF YEAR 2019 + Nederlands verslag.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 07/08/2019 09:39
Rotterdam, August 7, 2019 – Hunter Douglas, the world market leader in window
coverings (Luxaflex®) and a major manufacturer of architectural products, results for the
first half year 2019:
. Sales: USD 1,723.6 million, 3.8% lower, compared with USD 1,792.6 million in the first
half of 2018.
The 3.8% sales decrease reflects a 1.2% volume increase, a 3.5% negative currency
impact, a 2.2% increase from acquisitions and a 3.7% decrease from divestments.
Volume increased in Europe and Latin America, was level in North America and lower in
Asia and Australia.
North America accounted for 47% of sales, Europe 40%, Asia 5%, Latin America 4% and
Australia 4%. Window Coverings were 90% and Architectural Products were 10% of
sales.
. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization - EBITDA:
USD 228.4 million, 7.9% higher than USD 211.7 million in the first half of 2018.
. Income from Operations:
USD 163.3 million, 1.4% higher than USD 161.0 million in the first half of 2018.
Results in local currencies were higher in all areas, except in North America where
results were lower.
. Profit before Tax: USD 160.8 million, 2.7% higher than USD 156.6 million in the first half
of 2018.
. Total Net Profit: USD 125.1 million (per share EUR 3.17), 2.0% higher than USD 122.7
million in the first half of 2018 (per share EUR 2.93).
Capital expenditures were USD 54 million compared with USD 67 million in the first half of
2018, while depreciation was USD 56 million compared with USD 40 million in the first half of
2018. For the full year capital expenditures are expected to be approximately USD 125 million
and depreciation USD 110 million.
Operating cash flow: USD 134 million compared with USD 68 million in the first half of 2018.
Shareholder’s equity was USD 1,567 million, compared with USD 1,515 million at the end of
2018, reflecting the first half year results, increased by a positive exchange translation and offset
by the payment of the dividend of EUR 2.00, totalling USD 79 million.
RONAE (Return before interest/net assets employed) was 14.3% compared with 12.9% in the first half of 2018.

IFRS accounting standards effective as from 2019
The Company adopted IFRS16 – Leases by applying the modified retrospective approach
as from 1 January 2019.
Q2 2019
Q2 Sales: USD 940.0 million, 3.5% lower than USD 974.2 million in the same period of 2018.
The decrease reflects a 0.5% volume increase, a 3.0% negative currency impact, a 2.9%
increase from acquisitions and a 3.9% decrease from divestments. Second quarter organic sales
were higher in Europe and Latin America, level in North America and lower in Asia and Australia.
Q2 Earnings before interest, tax, depreciation and amortization – EBITDA:
USD 146.8 million, 3.6% higher than USD 141.7 million in Q2 2018.
Q2 Income from Operations: USD 117.3 million compared with USD 116.9 million in Q2 2018.
Results in local currencies were better in all areas, except in North America where results were
lower.
Q2 Profit before Tax: USD 117.8 million, 1.6% higher than USD 116.0 million in Q2 2018.
Q2 Total Net Profit: USD 90.6 million (per share EUR 2.30), compared with USD 89.6 million in
Q2 2018 (per share EUR 2.15).
First half year 2019 by Region
Europe
European sales were USD 688 million, 5% lower than USD 728 million in the same period last
year. This reflects a 4% volume increase, a 6% negative currency impact, a 3% increase from
acquisitions and a 6% decrease from divestments.
North America
North American sales decreased by 3% to USD 811 million. The sales decrease reflects level
volume and a 3% decrease from divestments.
Latin America
Latin American sales were USD 77 million, 5% lower than USD 81 million in the same period last
year. The sales decrease reflects a 6% volume increase and a 11% negative currency impact.
Asia
Asian sales decreased by 11% to USD 86 million. The lower sales reflect a volume decrease of 8% and a 3% negative currency impact.
Australia
Australian sales were USD 62 million, 24% higher than USD 50 million in the same period last year. The sales increase reflects a 2% volume decrease, a 6% negative currency impact and a 32% increase from acquisitions.

Outlook
Hunter Douglas expects continued but slower growth in the US, Europe and Asia, and improving economic conditions in Latin America.
Hunter Douglas is in a strong position in terms of its brands, products, distribution and finances.

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2019
Rotterdam, 7 augustus 2019 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding
(Luxaflex®) en een vooraanstaand producent van bouwproducten, resultaten over het eerste halfjaar 2019:
. Omzet: USD 1.723,6 miljoen, 3,8% lager vergeleken met USD 1.792,6 miljoen in de eerste helft van 2018.
De omzetdaling van 3,8% weerspiegelt 1,2% volumetoename, 3,5% negatieve
wisselkoerseffecten, 2,2% bijdrage door acquisities en 3,7% afname door
desinvesteringen. Het volume steeg in Europa en Latijns-Amerika, was gelijk in NoordAmerika en lager in Azië en Australië.
Noord-Amerika vertegenwoordigde 47% van de omzet, Europa 40%, Azië 5%, LatijnsAmerika 4% en Australië 4%. Raambekledingsproducten vertegenwoordigden 90% van
de omzet en bouwproducten 10%.
. Resultaat voor rente, belasting en afschrijvingen – EBITDA:
USD 228,4 miljoen, 7,9% hoger dan USD 211,7 miljoen in de eerste helft van 2018.
. Bedrijfsresultaat:
USD 163,3 miljoen, 1,4% hoger dan USD 161,0 miljoen in de eerste helft van 2018.
Resultaten in lokale valuta waren hoger in alle geografische gebieden, behalve in NoordAmerika waar de resultaten lager waren.
. Winst voor belastingen:
USD 160,8 miljoen, 2,7% hoger dan USD 156,6 miljoen in de eerste helft van 2018.
. Totale nettowinst: USD 125,1 miljoen (EUR 3,17 per aandeel), 2,0% hoger dan
USD 122,7 miljoen in de eerste helft van 2018 (EUR 2,93 per aandeel).
De investeringen bedroegen USD 54 miljoen, vergeleken met USD 67 miljoen in de eerste helft van 2018, terwijl de afschrijvingen USD 56 miljoen bedroegen, vergeleken met USD 40 miljoen in de eerste helft van 2018. Voor het gehele jaar worden investeringen voorzien van circa USD 125 miljoen en afschrijvingen van USD 110 miljoen.
Operationele kasstroom: USD 134 miljoen, vergeleken met USD 68 miljoen in de eerste helft van 2018.
Eigen vermogen: USD 1.567 miljoen, vergeleken met USD 1.515 miljoen aan het eind van 2018. Dit weerspiegelt de resultaten over het eerste halfjaar, vermeerderd met de positieve wisselkoersomrekening en verminderd met de betaling van het dividend van EUR 2,00, in totaal USD 79 miljoen.
RONAE (Rendement vóór rente op netto geïnvesteerd vermogen) was 14,3%, vergeleken met 12,9% in dezelfde periode van 2018.

IFRS regels vanaf 2019
Hunter Douglas heeft IFRS16 – Leases vanaf 1 januari 2019 geïmplementeerd door toepassing van de “modified retrospective approach”. Q2 2019
Q2 omzet: USD 940,0 miljoen, 3,5% lager dan USD 974,2 miljoen in dezelfde periode van 2018.
De daling weerspiegelt 0,5% volumetoename, 3,0% negatieve wisselkoerseffecten, 2,9% bijdrage door acquisities en 3,9% daling door desinvesteringen. De autonome omzet in het tweede kwartaal was hoger in Europa en Latijns-Amerika, gelijk in Noord-Amerika en lager in
Azië en Australië.
Q2 resultaat voor rente, belasting en afschrijvingen – EBITDA:
USD 146,8 miljoen, 3,6% hoger dan USD 141,7 miljoen in Q2 2018.
Q2 bedrijfsresultaat: USD 117,3 miljoen, vergeleken met USD 116,9 miljoen in Q2 2018.
In lokale valuta waren de resultaten beter in alle geografische gebieden, behalve in NoordAmerika waar de resultaten lager waren.
Q2 winst voor belastingen: USD 117,8 miljoen, 1,6% hoger dan USD 116,0 miljoen in Q2 2018.
Q2 totale nettowinst: USD 90,6 miljoen (EUR 2,30 per aandeel), vergeleken met USD 89,6 miljoen in Q2 2018 (EUR 2,15 per aandeel).
Eerste halfjaar 2019 per geografisch gebied

Europa
In Europa was de omzet USD 688 miljoen, 5% lager dan USD 728 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Dit weerspiegelt 4% volumetoename, 6% negatieve wisselkoerseffecten, 3% bijdrage door acquisities en 6% daling door desinvesteringen.

Noord-Amerika
In Noord-Amerika daalde de omzet met 3% tot USD 811 miljoen. De omzetdaling weerspiegelt een gelijkblijvend volume en 3% daling door desinvesteringen.

Latijns-Amerika
In Latijns-Amerika bedroeg de omzet USD 77 miljoen, 5% lager dan USD 81 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De omzetdaling weerspiegelt 6% volumetoename en 11% negatieve wisselkoerseffecten.
Azië
De omzet in Azië daalde met 11% tot USD 86 miljoen. De lagere omzet weerspiegelt 8% volumedaling en 3% negatieve wisselkoerseffecten.
Australië
In Australië was de omzet USD 62 miljoen, 24% hoger dan USD 50 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De omzetstijging weerspiegelt 2% volumedaling, 6% negatieve wisselkoerseffecten en 32% bijdrage door acquisities.

Vooruitzichten
Hunter Douglas verwacht aanhoudende maar tragere groei in de Verenigde Staten, Europa, en Azië, en een verbetering van het economisch klimaat in Latijns-Amerika.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL