Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 02/11/2017 08:02
Rotterdam, 2 november 2017 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding
(Luxaflex®) en een vooraanstaand producent van bouwproducten, resultaten over negen
maanden 2017:
. Omzet: USD 2.346,5 miljoen, 13,8% hoger,
vergeleken met USD 2.061,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2016.
De omzetstijging van 13,8% weerspiegelt 2,7% volumetoename, 0,3% negatieve
wisselkoerseffecten en 11,4% bijdrage door acquisities. Het volume steeg in alle
geografische gebieden, behalve in Latijns-Amerika en Azië waar de omzet lager was.
Noord-Amerika vertegenwoordigde 51% van de omzet, Europa 36%, Latijns-Amerika
5%, Azië 5% en Australië 3%. Raambekledingproducten vertegenwoordigden 86% van
de omzet en bouwproducten en overige producten 14%.
. Resultaat voor rente, belasting en afschrijvingen – EBITDA:
USD 276,6 miljoen, 8,7% hoger dan USD 254,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2016.
. Bedrijfsresultaat (voor eenmalige kosten):
USD 201,0 miljoen, 2,9% hoger dan USD 195,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. De resultaten in lokale valuta waren beter in Europa en Australië en lager in de andere geografische gebieden.
. Eenmalige kosten: USD 12,9 miljoen, vergeleken met USD 5,9 miljoen in 2016. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op recente acquisities en reorganisaties in Europa.
. Winst voor belastingen (exclusief nettoresultaat beleggingsportefeuille):
USD 178,6 miljoen, vergeleken met USD 182,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2016.
. Nettoresultaat beleggingsportefeuille: USD 6,2 miljoen positief (na aftrek
toegerekende rente en kosten), vergeleken met USD 1,7 miljoen negatief in de eerste negen maanden van 2016. Het rendement van de beleggingsportefeuille in U.S. dollars (voor toegerekende rente en kosten) was 8,7% positief. De beleggingsportefeuille had
per 30 september 2017 een reële waarde van USD 60,3 miljoen en wordt afgebouwd.
. Winst voor belastingen: USD 184,8 miljoen, 2,5% hoger dan USD 180,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2016.
. Totale nettowinst: USD 145,2 miljoen (EUR 3,74 per aandeel), 2,0% hoger dan
USD 142,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2016 (EUR 3,68 per aandeel).

De investeringen bedroegen USD 93 miljoen, vergeleken met USD 54 miljoen in de eerste negen maanden van 2016, terwijl de afschrijvingen USD 61 miljoen bedroegen, vergeleken met USD 53 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Voor het gehele jaar worden investeringen voorzien van circa USD 120 miljoen en afschrijvingen van USD 80 miljoen.
Operationele kasstroom: USD 104 miljoen, vergeleken met USD 62 miljoen in de eerste negen maanden van 2016.
Eigen vermogen bedroeg USD 1.333 miljoen, vergeleken met USD 1.244 miljoen aan het eind van 2016. Dit weerspiegelt de resultaten over de eerste negen maanden, verminderd met de negatieve wisselkoersomrekening en de dividendbetaling van EUR 1,75 per aandeel, in totaal USD 68 miljoen.
RONAE (Rendement vóór rente op netto geïnvesteerd vermogen) exclusief Metals
Trading en de Beleggingsportefeuille was 14,5%, vergeleken met 17,9% in de eerste negen maanden van 2016.
Q3 2017
Q3 omzet: USD 833,7 miljoen, 10,4% hoger dan USD 755,3 miljoen in dezelfde periode van 2016. De stijging weerspiegelt 1,7% volumetoename, 1,4% positieve wisselkoerseffecten en 7,3% bijdrage door acquisities. De autonome omzet in het derde kwartaal was hoger in Europa en ongeveer gelijk in alle andere geografische gebieden.
Q3 resultaat voor rente, belasting en afschrijvingen – EBITDA: USD 100,8 miljoen, vergeleken met USD 100,4 miljoen in Q3 2016.
Q3 bedrijfsresultaat (voor eenmalige kosten): USD 73,6 miljoen, 9,2% lager dan USD 81,1 miljoen in Q3 2016. De resultaten in lokale valuta waren beter in Europa en Australië en lager in de andere geografische gebieden.
Q3 eenmalige kosten: USD 12,9 miljoen, vergeleken met USD 5,9 miljoen in Q3 2016. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op recente acquisities en reorganisaties in Europa.
Q3 nettoresultaat beleggingsportefeuille: USD 0,5 miljoen positief (na aftrek toegerekende rente en kosten), vergeleken met USD 5,6 miljoen positief in Q3 2016.
Q3 winst voor belastingen: USD 57,0 miljoen, vergeleken met USD 76,8 miljoen in Q3 2016.
Q3 totale nettowinst: USD 45,7 miljoen (EUR 1,11 per aandeel), vergeleken met USD 58,6 miljoen in Q3 2016 (EUR 1,51 per aandeel).
Eerste negen maanden 2017 per geografisch gebied
Europa
In Europa was de omzet USD 843 miljoen, 16% hoger dan USD 724 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Dit weerspiegelt een 4% volumestijging, 1% negatieve wisselkoerseffecten en 13% bijdrage door acquisities. In EUR steeg de omzet met 16% tot EUR 756 miljoen, vergeleken met EUR 652 miljoen in 2016.

Noord-Amerika
In Noord-Amerika steeg de omzet met 16% tot USD 1,193 miljoen. De omzetstijging
weerspiegelt 3% volumetoename en 13% bijdrage door acquisities.

Latijns-Amerika
In Latijns-Amerika bedroeg de omzet USD 115 miljoen, 2% lager dan USD 117 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De omzetdaling weerspiegelt 3% volumedaling en 1% positieve wisselkoerseffecten.
Azië
De omzet in Azië daalde met 4% tot USD 129 miljoen. De lagere omzet weerspiegelt 3% volumedaling en 1% negatieve wisselkoerseffecten.
Australië
De omzet in Australië bedroeg USD 67 miljoen, 14% hoger dan USD 59 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De omzetstijging is een gevolg van 2% volumetoename, 3% positieve wisselkoerseffecten en 9% bijdrage door acquisities.

Vooruitzichten
Hunter Douglas verwacht een aanhoudende groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië en een voortdurend moeilijk economisch klimaat in Latijns-Amerika.
Hunter Douglas’ positie is sterk vanwege haar producten, distributie, financiën en management.

Profiel Hunter Douglas
Hunter Douglas is wereldmarktleider op het gebied van raambekleding en een vooraanstaand
producent van bouwproducten. Hunter Douglas heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam en een
managementkantoor in Luzern, Zwitserland. De Groep omvat 131 ondernemingen met 50
fabrieken en 81 assemblagebedrijven in meer dan 100 landen. Hunter Douglas heeft ongeveer 22.500 werknemers en de omzet in 2016 bedroeg USD 2,821 miljard.
De gewone aandelen van Hunter Douglas N.V. worden verhandeld aan Euronext en Deutsche Börse

tijd 09.10
Hunter Douglas EUR 67,25 -1,74 vol. 1.102Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL