Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

ABN AMRO rapporteert EUR 615 miljoen nettowinst over Q1 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 17/05/2017 07:31
De operationele baten kwamen hoger uit dan in Q1 2016; de netto rentebaten stegen met 3% dankzij aanhoudende groei in kredieten; provisiebaten bleven stabiel en overige operationele baten waren hoog
De kosten stegen met 3% vergeleken met Q1 2016 als gevolg van hogere wettelijke heffingen
De cost/income ratio verbeterde naar 60,2% (Q1 2016: 66,9%)
De kredietvoorzieningen bleven laag
Het rendement op eigen vermogen was 13,2% (Q1 2016: 11,1%)
De fully-loaded CET1 ratio was sterk (16,9%) en de fully-loaded leverage ratio kwam uit op 3,7%
Kees van Dijkhuizen, CEO:

'De resultaten over het eerste kwartaal van 2017 zijn goed, met een stijging van de nettowinst naar EUR 615 miljoen. De lage en negatieve rentestanden hebben we kunnen opvangen en de rentebaten zijn toegenomen door groei in de belangrijkste kredietportefeuilles (hypotheken, mkb en zakelijke kredieten) en door de depositorente te verlagen. De provisiebaten bleven stabiel en er was een toename in de overige operationele baten. We boekten verdere vooruitgang met het behalen van onze financiƫle doelstellingen voor 2020: de cost/income ratio verbeterde van 66,9% in Q1 2016 naar 60,2% in Q1 2017, het rendement op eigen vermogen steeg van 11,1% in Q1 2016 naar 13,2% in Q1 2017, en onze kapitaalpositie bleef sterk, met een fully-loaded CET1 ratio van 16,9% per 31 maart 2017 (31 december 2016: 17,0%).

Een van onze belangrijkste doelstellingen is om onze klanten gemak te bieden door ze te voorzien van innovatieve digitale producten, expertise en nieuwe inzichten. Ook willen we onze producten en diensten snel kunnen leveren. Zo kan ons Florius-label nu, als eerste op de Nederlandse markt, binnen 24 uur een hypotheek aanbieden. Dit versterkt onze positie als marktleider in nieuwe hypotheekproductie. En Commercial Banking-klanten die online een lening tot EUR 1 miljoen aanvragen, ontvangen nu binnen 48 uur een kredietbesluit van de bank.

We willen een betere bank zijn die bijdraagt aan een betere wereld. Met een kredietportefeuille die voor meer dan de helft bestaat uit woningen en vastgoed zijn we goed in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de transitie naar duurzame gebouwen in Nederland. In het afgelopen jaar financierden we de herontwikkeling van ruim 200.000 vierkante meter leegstaand vastgoed naar duurzaam vastgoed en introduceerden we eind 2016 een korting op hypotheken voor nieuwe en energiezuinige woningen.'

Kerncijfers en indicatoren
(in EUR miljoen)
Q1 2017 Q1 2016 Mutatie Q4 2016 Mutatie
Operationele baten 2.246 1.971 14% 2.195 2%
Operationele lasten 1.353 1.319 3% 1.706 -21%
Operationeel resultaat 893 651 37% 489 83%
Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen 63 2 35 79%
Belastingen 215 175 23% 120 79%
Onderliggende winst/(verlies) over de periode1 615 475 30% 333 85%

Bijzondere posten
Gerapporteerde nettowinst/(verlies) over de periode 615 475 333
Onderliggende cost/income ratio 60,2% 66,9% 77,7%
Onderliggend rendement op eigen vermogen 13,2% 11,1% 7,3%
Fully-loaded CET1 ratio 16,9% 15,8% 17,0%

1 De onderliggende resultaten zijn exclusief bijzondere posten die de onderliggende trend vertekenen.

tijd 10.27
De AEX 534.53 -1,23 -0,23% ABN AMRO EUR 23,565 -81ct vol. 1,5 milj.

Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL