ABN AMRO bank, Second quarter 2016.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 17/08/2016 07:03
ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 662 miljoen over het tweede kwartaal van 2016, 10% hoger dan in 2015

De gerapporteerde nettowinst over het tweede kwartaal van 2016 was EUR 391 miljoen (eerste halfjaar 2016: EUR 866 miljoen) na aftrek van een voorziening voor rentederivaten van EUR 271 miljoen na belasting
De onderliggende nettowinst over het tweede kwartaal van 2016 bedroeg EUR 662 miljoen, een stijging van EUR 62 miljoen of 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2015; over het eerste halfjaar van 2016 bedroeg de onderliggende nettowinst EUR 1.136 miljoen, vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015
De nieuwe Tikkie-app om via WhatsApp betaalverzoeken te sturen, heeft al bijna 100.000 actieve gebruikers. Ook kunnen klanten nu via hun Mobiel Bankieren-app beleggen
De netto rentebaten bleven solide; de provisiebaten werden negatief beïnvloed door de volatiele markten; de kosten werden beheerst en de kredietvoorzieningen bleven laag
Het onderliggend rendement op eigen vermogen bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 15,1% (eerste halfjaar 2016: 13,1%) en de onderliggende cost/income ratio 57,2% (eerste halfjaar 2016: 61,8%)
De fully-loaded CET1-ratio steeg naar 16,2% en de fully-loaded leverage ratio kwam uit op 3,7%
Er wordt een interimdividend uitgekeerd van EUR 0,40 per aandeel
Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Group:

'Begin juli besloten we, in het belang van de klant, het advies van de commissie van onafhankelijke deskundigen voor de herbeoordeling van MKB-rentederivaten te volgen. Dit besluit betekent dat onze klanten niet door een complex en tijdrovend proces hoeven te gaan; zij krijgen hiermee duidelijkheid.

We willen ons bestaande aanbod van innovatieve en slimme oplossingen uitbreiden. We lanceerden in het tweede kwartaal de nieuwe Tikkie-app, waarmee gebruikers via WhatsApp een betaalverzoek kunnen sturen. Tikkie is een innovatieve oplossing die door ABN AMRO is ontwikkeld, en ook door klanten met een betaalrekening bij een andere Nederlandse bank kan worden gebruikt. De app wordt al door bijna 100.000 mensen actief gebruikt. Ook kunnen onze klanten nu via de Mobiel Bankieren-app beleggingsorders plaatsen.

We liggen goed op schema met drie van onze financiële doelstellingen: een rendement op eigen vermogen van 10-13% in de komende jaren, een CET1 ratio van 11,5-13,5% en een dividenduitkeringspercentage oplopend tot 50% over 2017. De onderliggende nettowinst over het eerste halfjaar van 2016, waarin een aanvullende voorziening voor MKB-rentederivaten niet is meegenomen, bleef met EUR 1.136 miljoen op hetzelfde niveau als dezelfde periode van vorig jaar. Als gevolg van de toename van onze vermogenspositie - de fully-loaded Common Equity Tier 1 ratio kwam uit op 16,2% - daalde het rendement op eigen vermogen naar 13,1%. Dit is boven de gestelde bandbreedte van onze doelstelling. We keren een interimdividend van EUR 0,40 per aandeel uit; dit komt neer op 45% van de gerapporteerde nettowinst. Als er meer duidelijkheid is over Basel IV gaan we de strategische financiële doelstellingen voor de periode na 2017 updaten.

Om te kunnen investeren in groei en om de cost/income ratio van 61,8% te verlagen (de voor 2017 gestelde bandbreedte is 56-60%) hebben we EUR 200 miljoen aan kostenbesparingen in kaart gebracht bij onze ondersteunende en controlerende activiteiten. Dat is een afname van ongeveer 25% van deze kosten. Deze besparingen zijn een combinatie van personele en niet-personele kosten en zullen voor een significant deel volgend jaar worden gerealiseerd. Verdere kostenbesparingen op andere gebieden worden op dit moment geïnventariseerd en zullen dit jaar in gang worden gezet.'

erncijfers en indicatoren (in EUR miljoen)
K2 2016 K2 2015 Mutatie K1 2016 Mutatie H1 2016 H1 2015 Mutatie

Operationele baten 2.201 2.126 4% 1.971 12% 4.172 4.294 -3%

Operationele lasten 1.260 1.247 1% 1.319 -5% 2.579 2.465 5%
Operationeel resultaat 941 879 7% 651 45% 1.593 1.828 -13%
Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen 54 34 58% 2 56
287 -80%
Belastingen 225 244 -8% 175 29% 400 398 1%
Onderliggende nettowinst/(verlies) over de periode1 662 600 10% 475 39% 1.136 1.144 -1%
Bijzondere posten - 271 - - - 271 -
Gerapporteerde nettowinst/(verlies) over de periode 391 600 -35% 475
-18% 866 1.144 -24%

Onderliggende cost/income ratio 57,2% 58,6% 66,9% 61,8% 57,4%
Onderliggend rendement op eigen vermogen 15,1% 15,3% 11,1% 13,1% 14,7%
Fully-loaded CET1 ratio 16,2% 14,0% 15,8% 16,2% 14,0%

1 De onderliggende resultaten zijn exclusief bijzondere posten die de onderliggende trend vertekenen. In het kwartaalverslag wordt een uitvoerige uitleg gegeven over de bijzondere posten.

Het Nederlandse persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen is het Engelse persbericht leidend.

tijd 09.00
De AEX 451.41 +0,01 +0,00% ABN AMRO 17,65 +56ct vol. 143.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL