Ageas rapporteert resultaten eerste kwartaal 2019

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

15/05/2019 07:44
- Sterke toename van het premie-inkomen
- Goed nettoresultaat in lijn met vorig jaar
- Nieuwe interne herverzekeringsovereenkomsten Niet-Leven geïmplementeerd
1ste kwartaal 2019
Netto resultaat
Nettoresultaat EUR 251 miljoen tegenover EUR 248 miljoen
Nettoresultaat Algemene Rekening EUR 7 miljoen negatief tegenover EUR 52 miljoen negatief
Nettoresultaat Leven daalde met 11% naar EUR 223 miljoen versus EUR 252 miljoen door verschillen in timing voor de realisatie van meerwaarden
Stabiele operationele prestatie in Niet-Leven maar nettoresultaat van EUR 48 miljoen naar EUR 35 miljoen (-27%) door éénmalige kosten

Premie - inkomen
Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) bedroeg EUR 12,8 miljard, een stijging van 8%
Het premie-inkomen Leven nam met 9% toe naar EUR 11,1 miljard, en Niet-Leven met 3% naar EUR 1,7 miljard (beiden tegen 100%)

Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) eindigde 11% hoger op EUR 4,9 miljard

Operationeel resultaat
Combined ratio van 98,3% tegenover 98,8%
Operationele marge producten met intrestgarantie 88 basispunten tegenover 137 basispunten door verschillen in timing voor inkomsten uit investeringen
Operationele marge Unit-linked 18 basispunten tegenover 32 basispunten door kosten verbonden aan een succesvolle verkoopcampagne in België
De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten stegen tot EUR 75,9 miljard

Balans
Eigen vermogen van EUR 10,2 miljard of EUR 52,05 per aandeel
Solvency IIageas ratio Groep van 194% houdt nog geen rekening met de positieve impact van de recente schulduitgifte
Totale liquide activa Algemene Rekening van EUR 1,5 miljard, waarvan EUR 0,7 miljard gereserveerd voor de Fortisschikking
Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor het eerste kwartaal van 2019 vergeleken met de cijfers voor het eerste kwartaal van 2018. Het volledige overzicht van de cijfers kunt u vinden op de website van Ageas.

CEO Bart De Smet van Ageas: “We zijn zeer tevreden met de evolutie van de verkopen dit eerste trimester. Vooral in België, Portugal en Azië blijft het premie-inkomen sterk toenemen. Door verschillen in timing voor de realisatie van meerwaarden en de invoering van een nieuw intern herverzekeringsprogramma dat voor de eerste keer weerspiegeld is in de cijfers van Ageas, viel het resultaat van de verzekeringsactiviteiten iets terug in vergelijking met het eerste kwaartaal van vorig jaar. Deze elementen die een negatieve maar tijdelijke impact hadden, werden deels gecompenseerd door de verbeterde resultaten in Continentaal Europa en Azië. De Aziatische activeiten konden profiteren van het herstel van de Chinese aandelemarkten en omvatten de nu nog beperkte, positieve bijdrage van de recente investering in Indië. In algemene zin zijn we best tevreden met deze goede start van 2019.”

zie & lees verder op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/985e16bd-3220-4a3a-8df0-d0ba30451d7c

tijd 09.36
De Bel 20 3.465,87 -29,28 -0,84% Ageas EUR 44,92 -35ct vol. 53.748

Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 15 mei 2019

Op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV hebben de aandeelhouders alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd.

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 38,14%.
De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd:
de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2018;
de betaling van een brutocashdividend van EUR 2,20 per Ageas aandeel1;
het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur, aan de commissaris van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG) voor het 1e kwartaal van 2018 en aan de commissaris van de vennootschap PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d’entreprises voor de overige kwartalen van boekjaar 2018;
het remuneratieverslag;
de benoeming van de heer Emmanuel Van Grimbergen als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023;
de herbenoeming van de heren Jozef De Mey, Jan Zegering Hadders en Lionel Perl als onafhankelijke2 niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van twee jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2021;
de herbenoeming van de heer Guy de Selliers de Moranville als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023;
de herbenoeming van de heren Filip Coremans en Christophe Boizard als uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023;
de vernietiging van 4.647.872 in 2018 ingekochte aandelen;
de machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 148.000.000;
de verhoging van het aantal leden in de Raad van Bestuur tot maximaal vijftien;
de machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL