Royal Delft Group roept buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

06/12/2017 07:09
De Royal Delft Group meldt vandaag dat het een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) bijeenroept op 17 januari om 15.00 ten kantore van de vennootschap aan de Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft.
Ter vergadering wordt de algemene vergadering van aandeelhouders gevraagd goedkeuring te verlenen aan de bij persbericht van 10 november 2017 aangekondigde voorgenomen verkoop van alle aandelen in in B.K. Cookware B.V. en B.V. Koninklijke van Kempen & Begeer aan The Cookware Company Europe BVBA.
De formele oproeping voor de BAVA (inclusief instructies voor aanmelding, registratie, elektronische steminstructies en deelname via volmacht) en de agenda en de overige met de BAVA verband houdende documentatie liggen vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Rotterdamseweg 196 te Delft en bij ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking, onder telefoonnummer +31 (0)20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com en zijn verder te downloaden via de website van de vennootschap www.royaldelftgroup.com, onder ‘investor relations’.

Waarschuwing
Dit persbericht omvat toekomstgerichte uitspraken, die niet verwijzen naar historische feiten maar naar verwachtingen gebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van de directie en die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten, de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over een toekomstige transactie. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten zoals tot uitdrukking gebracht in die uitspraken. Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Royal Delft Group niet beheersbaar en ook niet nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, wisselkoers- en renteschommelingen, de toename van of veranderingen in concurrentie, Royal Delft Group haar mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af te ronden, tegenvallende of andere dan verwachte voordelen van en middelen uit Royal Delft Group haar plannen en strategieën, veranderingen in Royal Delft Group haar liquiditeitsbehoeften, maatregelen van concurrenten en derden, alsmede andere
factoren zoals besproken in documenten welke in Royal Delft Group haar naam in openbare registers zijn neergelegd en Royal Delft Group haar andere publicaties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Royal Delft Group neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk recht, geen verplichting op zich om enige verandering in openbare informatie of een toekomstgerichte uitspraak uit dit persbericht te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht.
EINDE PERSBERICHTBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL