Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Van Lanschot Kempen aandeelhouders keuren voorgestelde kapitaalteruggave goed

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

11/10/2017 11:59
's-Hertogenbosch, 11 oktober 2017
De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben vandaag het voorstel tot kapitaalteruggave van € 1 per aandeel goedgekeurd, dat eerder werd aangekondigd op 29 augustus 2017. De aandeelhouders stemden in met dit voorstel tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 's-Hertogenbosch.

De kapitaaluitkering van in totaal ruim € 41 miljoen zal plaatsvinden in december 2017, onder voorbehoud van de wettelijke termijn die in het algemeen geldt voor een kapitaalteruggave als deze. De uitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee de kapitaalteruggave is vrijgesteld van dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET I-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 - 17%.

Deze kapitaalteruggave is de volgende stap in de uitvoering van onze kapitaalstrategie. Het is onze ambitie om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders. Met de vandaag goedgekeurde kapitaalteruggave is hiervan ruim € 90 miljoen uitgekeerd.

Voorgenomen data met betrekking tot de kapitaaluitkering:
Ex-datum 18 december 2017
Record-datum 19 december 2017
Betaaldatum 20 december 2017
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL